Trycka katalog, broschyr eller kanske en bok?

Broschyr-katalog-bok-tryck
Vi producerar broschyrer, magazines & även böcker

Vi har gedigen erfarenhet av komplex trycksaksproduktioner. Både när det gäller design & layout men även när det gäller själva tryckprocessen. Volymerna för dessa alster har gått ner över tid och vi ser en tydlig trend i utvecklingen. Men samtidigt är katalog tryck, böcker och broschyrer fortsatt viktiga för många sällanköpsvaror. Det ställs numera ännu högre krav på kvalitet, utformning, innehåll och en så hållbar produktionsprocess som möjligt.

Behöver vi en tryckt katalog?

Gemensamt för dessa “tyngre” produktioner är att det är kostsamt, det tar mycket tid för olika resurser, den har en viss varaktighet och anses inte vara ett miljövänligt bra alternativ. Men vi vet att inspiration och information i många branscher fortfarande är viktig att spridas i tryckt form. Många gånger är det fortfarande ett av de viktigaste verktygen för att nå ut till slutkunden.

Kostnad-trycksaker
Vi hjälper med balansera kostnader vid grafisk produktion

Vi har lösningar för hållbart och effektivt katalog tryck

Det finns mycket att ta ställning till när man trycker en katalog, broschyr eller en bok. Att välja mellan ett bestruket eller obestruket papper, opacitet, gramvikt och vilket bulk ett papper skall ha påverkar slutresultatet väsentligt.

Det är såklart viktigt att även titta på vilket format man skall ha, vi förespråkar oftast standardformat för att trycksaken skall vara kompatibel i alla led. På så sätt kan man skicka den postalt och den fungerar i befintliga broschyrställ som finns i butiker. Samtidigt finns det andra format som kan vara intressanta för att sticka ut och som är väldigt kostnadseffektiva, exempelvis tabloid.

Även omfång, språkversioner, olika sortimentsversioner är såklart viktigt att ta hänsyn till redan på idéstadiet för att minska den totala tryckkostnaden.

Då vi själva har brottats med dessa frågor så har vi också många bra idéer om hur ni kan balansera er trycksaksproduktion. Genom en god planering av er lanseringsprocess kan vi bistå er i arbetet med att upprätta en produktionsplan för er trycksaksproduktion. På så sätt kan ni maximera era investeringar och säkerställa en mer hållbar produktion.

Vänligen kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med att producera kataloger, broschyrer och böcker.